วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

‘ภูมิธรรม’ เมินกฏหมาย -จี้ปล่อยตัว ‘คนอยากเลือกตั้ง’

เมื่อเวลา 20.35 น. วันที่ 22 พ.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการใช้ คำสั่งที่ 3/2558 จับกุมประชาชน “กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” และมีการตั้งข้อกล่าวหาเอาผิดว่ามีการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งดังกล่าวว่า ถือเป็นการตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 แล้ว ที่กล่าวเช่นนี้เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ได้รับรองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนแล้ว

ในขณะที่คำสั่ง คสช.ที่3/2558 ที่นำมาใช้เป็นข้ออ้างในการตั้งข้อกล่าวหาแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง มีสาระที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ แต่กลับได้รับการยอมรับให้ประกาศดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และนำมาใช้เป็นข้อกล่าวหาเล่นงานกับบุคคลต่างๆ ที่แสดงสิทธิเสรีภาพของตนดังที่เป็นข่าวในปัจจุบัน เรื่องที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ดูจะไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม ถือเป็นการเขียนและใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตนเอง

 

ก่อนหน้านี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นหนึ่งใน 8 แกนนำพรรคเพื่อไทย  นำโดย พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค, นายชูศักดิ์ สิรินิล, นายชัยเกษม นิติศิริฅ, นายจาตุรนต์ ฉายแสง,นายนพดล ปัทมะ, นายวัฒนา เมืองสุข และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  ที่ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แจ้งความ ไม่นานมานี้ 4 ข้อหา คือ

1.ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ที่ 57/2557 ห้ามประชุมพรรคการเมือง,

2.ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 3/2558 ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง,

3.พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ

4.“มาตรา 116 ผู้ใดกระทำให้ปรากฎแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต

          (1) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจ หรือใช้กำลังประทุษร้าย
          (2) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ
          (3) เพื่อให้ประชาชน ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี”
—————————————-