วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ยังไม่ลืม!! “ลำตัดแม่ประยูร” กูเกิลร่วมรำลึก ฉลอง 85 ปี

ร่วมระลึกถึง ประยูร ยมเยี่ยม หรือ ลำตัดแม่ประยูร ศิลปินเพลง เพลงพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญลำตัด ถือโอกาสร่วมฉลอง 85 ปีในวัน 30 สิงหาคมนี้ กูเกิล ร่วมจัดทำคลิปวิดีโอสั้นๆ ขึ้นมาฉลอง

ลำตัดแม่ประยูรซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2476 ที่จังหวัดนนทบุรี มีประวัติชีวิตนับแต่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสารวันจ.นครปฐม เข้าสู่อาชีพแสดงลำตัดเมื่ออายุได้ 13 ปี เพราะคุณตาของประยูรมองเห็นแววจึงสนับสนุน และเริ่มออกแสดงลำตัดเป็นครั้งแรกขณะมีอายุ 15 ปี จากนั้นได้เข้าร่วมกับคณะแม่จำรูญ ซึ่งเป็นคณะลำตัดที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น จนได้พบกับ “หวังเต๊ะ” จึงได้ร่วมประชันลำตัดกันบ่อยๆและกลายเป็นคู่ประชันลำตัดยอดนิยมมายาวนานจนได้แต่งงานและมีบุตรแล้วหย่าขาดจากกันแต่ก็ยังคงแสดงร่วมกันตลอดมา

แม่ประยูรมีความสามารถแสดงเพลงพื้นบ้านได้อีกหลายประเภท เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงขอทาน เป็นต้นในปี 2534 สามารถนำการแสดงลำตัดไปเผยแพร่ในต่างประเทศ และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ เพื่อสื่อความหมายให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ด้วยรูปแบบความบันเทิงอย่างสนุกสนานและแยบคาย อีกทั้งเป็นการรักษาเพลงพื้นบ้านของไทยเอาไว้จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้านลำตัดประจำปี 2537

บั้นปลายชีวิต แม่ประยูร ยมเยี่ยม ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจกำเริบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 อายุได้77 ปี

ในปีนี้ ดูเดิล อาร์ต ได้ร่วมฉลองครบรอบ 85 ปีในการจัดทำกราฟิกขึ้นมายกย่อง เชิดชูแม่ประยูร โดยมีเนื้อหาประวัติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชม