วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรพื้นที่อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี

 

 

เมื่อวันที่21ม.ค.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคกลางตอนบนและจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวเมื่อวันที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2561ที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

 

โดยในวันดังกล่าว เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและติดตามการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย อำเภอทองผาภูมิ ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 300 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร

 

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

จังหวัดกาญจนบุรี จัดเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน ด้านทิศเหนือติดกับรัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมาร์ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้ สลับภูเขาสูงและที่ราบ ในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม และคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาร์พัดเข้าปกคลุมทำให้เกิดฝนตก กับมีลมแรงนำความเย็นเข้ามาทำให้อุณภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและอำเภอที่อยู่ในพื้นที่สูง ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นวงกว้าง

 

โดยจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน ราษฎรมีความต้องการเครื่องกันหนาว 121,543 คน สำหรับอำเภอทองผาภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี กว่า 145 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 45 หมู่บ้าน มีประชาชากรอาศัย 67,018 คน