วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯส่งพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยกษัตริย์ญี่ปุ่น-ผู้นำเวียดนาม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดโออิตะ ซึ่งอยู่บริเวณตอนเหนือของภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ดังนี้

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว

หม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มอย่างรุนแรงในจังหวัดฟุกุโอกะและจังหวัดโออิตะ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังฝ่าพระบาท และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นตาลัสพัดขึ้นฝั่งทางภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นตาลัสบริเวณภาคกลางของเวียดนาม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์จากภัยธรรมชาติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงยินดีไปยังนายคัลต์มา บัตทุลกา ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย คนที่ 5 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดังนี้

ฯพณฯ นายคัลต์มา บัตทุลกา ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย กรุงอูลานบาดอร์

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนความมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร