วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ทรงเป็นกันเองกับผู้มารอรับเสด็จฯ ขณะทรงออกกำลังพระวรกาย

เมื่อเช้าของวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินเพื่อออกกำลังพระวรกาย รอบหมู่บ้านแถวสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่  ทรงเป็นกันเองกับผู้มารอรับเสด็จฯ 

#เจ้าฟ้าของคนเดินดิน

ขอบคุณภาพ.FB_ปี้น้อย เทววํโส และ เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn