วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“สำนักพระราชวัง” เผยความเป็นมา “นมเม็ดจิตรลดา”จากพระอัจฉริยภาพ “ในหลวง ร.9”

 

“สำนักพระราชวัง” เผยแพร่ข้อมูลความเป็นมา “นมเม็ดจิตรลดา” ถือกำเนิดจากจากพระอัจฉริยภาพ “ในหลวง ร.9” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ต่อยอดความรู้ ผลิตนมอัดเม็ดแก้ไขปัญหานมโคล้นตลาด และส่งเสริมด้านโภชนาการให้แก่ประชาชน จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมแพร่หลายทั้งไทย – ต่างชาติ กลายเป็นของหายากในท้องตลาดอย่างทุกวันนี้

วันนี้ (30 พ.ค.) สำนักพระราชวัง เผยแพร่บทความผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก” Information Division of OHM” ว่า “นมเม็ดจิตรลดา คุณค่าเหนือคำบรรยาย”

“นมเม็ดจิตรลดา” หรือ “นมเม็ดสวนดุสิต” เป็นของทานเล่นที่ติดปาก และถูกใจคนทุกเพศทุกวัย แต่นอกจากความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการแล้ว เบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ใน “นมเม็ดจิตรลดา” ก็คือพระปรีชาสามารถในการแก้ไขปัญหาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และพระราชทานแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ก่อนที่ “นมเม็ดจิตรลดา” จะเป็นที่นิยมแพร่หลาย และกลายเป็นของหายากในท้องตลาดอย่างทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นของ “นมเม็ดจิตรลดา” มาจากภาวะน้ำนมโคล้นตลาดในปี 2512 ขณะนั้นสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมจากตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตนมผงจากน้ำนมโคที่รับซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อต่อยอดความรู้ และก่อสร้างเป็น “โรงนมเม็ดสวนดุสิต” ในปี 2527 เพื่อทดลองผลิตนมอัดเม็ด ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพนมอัดเม็ดให้เป็นที่ยอมรับ จากนั้นในปี 2529 ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและการอัดนมเม็ด โดยใช้เครื่องโรตารี่ ที่ใช้ในการผลิตยาเม็ด พร้อมด้วยเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ มาดำเนินการผลิต และปรับปรุงคุณภาพ จนผลิตภัณฑ์นมเม็ดจิตรลดาเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคไทยถึงทุกวันนี้ ทั้งยังมีชื่อเสียงดังไกลไปถึงต่างแดน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง “โรงนมเม็ดสวนดุสิต” เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างให้ผู้สนใจได้มาศึกษาวิธีการผลิตนมเม็ด โดยมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการผลิตที่ไม่สูงเกินไป สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในกิจการที่สามารถดำเนินการเองได้ ขณะเดียวกันเป็นการสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศ โดยการนำนมผงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด และส่งเสริมด้านโภชนาการให้แก่ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และราคาไม่แพง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการกึ่งธุรกิจ ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ดำเนินการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่หวังผลกำไร เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร และประชาชนได้บริโภคสินค้าคุณภาพดี

โดยปัจจุบันอัตราการผลิตนมอัดเม็ดสูงสุดของ “โรงนมเม็ดสวนดุสิต” มียอดการผลิต 50,000 – 57,000 ซองต่อวัน ขนาดน้ำหนักสุทธิ 25 กรัมต่อซอง และขนาดบรรจุกล่อง 20 ซอง และ 100 ซอง
จาก “โรงนมผงสวนดุสิต” จนมาถึง “โรงนมเม็ดสวนดุสิต” ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อตั้งใจ ทุ่มเทลงมือ “ศึกษา ค้นคว้า และทดลอง” ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว จนเกิดเป็นองค์ความรู้ทั้งจากการปฏิบัติด้วยตัวเอง และจากคำแนะนำที่นำมาปรับใช้ องค์ความรู้นั้น จะงอกเงยได้ก็ต่อเมื่อเราต้อง “ต่อยอด” ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง “คุณค่าเพิ่ม” อันจะเป็นประโยชน์ให้กับทั้งการพัฒนาตัวเราเอง รวมถึงการนำไปปรับใช้กับการเรียน การทำงาน การดำเนินธุรกิจที่ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตาม เพื่อพัฒนาองค์กร สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงนมผงสวนดุสิต และโรงนมเม็ดสวนดุสิตจาก : http://kanchanapisek.or.th/