วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สุดยอด ! วทอ.มจพ. ผลิตปืนสไนเปอร์ สัญชาติไทย ได้แนวคิดมาจากพระราชดำรัสของ รัชกาลที่ 9

แม้งานนิทรรศการวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร จะเสร็จสิ้นลงไปแล้ว แต่ภารกิจของคณะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมอันทรงคุณค่าแก่ประเทศชาติ ยังคงมีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดย ผศ.ดร.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ให้สัมภาษณ์ต่อจากอาจารย์กิตติศักดิ์ ถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้และกล่าวถึงผลงานที่นำมาเสนอว่า

“งานนี้เป็นงานวิจัยที่ได้ทำร่วมกับสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักวิจัยและพัฒนาทหารบก” ซึ่งผลงานนี้ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2559 คือ การผลิตปืน Sniper Rifle.338 (Lapua Magnum) ซึ่งมีระยะหวังผลที่ 1.50 กิโลเมตร โดยทุกชิ้นส่วนผลิตและออกแบบด้วยคนไทย ซึ่งในอนาคตจะนำต้นแบบดีไซน์ที่เขียนไว้ มอบให้กับกองทัพบกลองนำไปผลิตด้วยเครื่องมือทีดีพริ้นติ้ง ปัจจุบันเครื่องจักรกลที่มีอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวผลิตผลงานทุกๆชิ้นส่วน เมื่อได้ผลงานตามที่ต้องการ

ก็จะนำไปเสนอและขอคำแนะนำจากหน่วยผู้ใช้จริง หลังจากได้คำแนะนำเพิ่มเติม เช่นอยากให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย น้ำหนักเบา ทางผู้ผลิตคือ มจพ.ก็จะนำคำแนะนำมาปรับปรุง ผศ.ดร.ณรงค์เดช ได้กล่าวอีกว่า “ลักษณะปืนที่ผลิตมีความคล้ายคลึงกับปืนคัสตอมที่ใช้แข่งขันในสนามกีฬา ต้องมีการวัดความสูงและน้ำหนักตัวของผู้ใช้งาน เพื่อนำกลับมาดีไซน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขั้นตอนเบื้องต้น จะต้องทำตัวโมเดลต้นแบบที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานจริง จากนั้นจึงนำไปผลิต และนำเสนอแก่กองทัพ ผศ.ดร.ณรงค์เดช

ได้กล่าวในตอนท้ายว่า “โครงการการผลิตปืน Sniper Rifle.338 ด้วยฝีมือคนไทยทั้งหมดนี้ ได้แนวคิดมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่อยากเห็นคนไทยพัฒนาตนเองและพึ่งพาตนเองทางการทหารโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติให้มาก ซึ่งนี้เองจึงเป็นที่มาของการทำโครงการการผลิตปืนที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทยทุกชิ้นส่วน 100 เปอร์เซ็นต์”

นี่แหละ ที่เขาพูดกันว่า คนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก – งานประชาสัมพันธ์ วิศวฯ มจพ.