วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
 • :
 • :
Latest Update

หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

หนังสือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” รวบรวมภาพฝีพระหัตถ์ทั้ง 200 ภาพ (มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่มาก่อน) ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ภัณฑรักษ์: อ. นิติกร กรัยวิเชียร) พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม คุณภาพเยี่ยม

สถานที่และจุดจำหน่าย

ขณะนี้ จุดวางจำหน่ายมี 2 จุด ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • จุดที่ 1 : บริเวณชั้น 5 ของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (กรณีต้องการใบเสร็จ ให้มาที่นี่จุดเดียวเท่านั้น)
 • จุดที่ 2 : บริเวณที่ทำการสมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ไม่ออกใบเสร็จให้)

วัน-เวลาจำหน่าย

 • เปิดวางจำหน่ายเป็นครั้งแรก ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
 • 10.00น.-19.30น. (ถ้ากรณีจำหน่ายหมดก่อนก็จะปิดก่อนเวลา)
 • ทุกวันทำการของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เวลาพักเบรคการจำหน่ายหนังสือ มี 2 รอบ

รอบ1 : 14.00น.-14.30น.
รอบ2 : 17.00น.-17.30น.

ราคาจำหน่าย

 • ปกอ่อน เล่มละ 199 บาท
 • ปกแข็ง เล่มละ 999 บาท

หมายเหตุ รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

จำนวนเล่มต่อคนที่สามารถซื้อได้

เนื่องจากมีความต้องการหนังสือแห่งประวัติศาสตร์เล่มนี้สูงมาก แต่จำนวนที่พิมพ์มีจำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าถึงประชาชนคนไทยให้ได้มากที่สุด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อดังนี้

 • ปกอ่อน ซื้อได้ไม่เกินท่านละ 5 เล่ม
 • ปกแข็ง ซื้อได้ไม่เกินท่านละ 1 เล่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จะเปิดจำหน่าย “เฉพาะปกอ่อน”
 • “ปกแข็ง” ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการผลิต สำหรับวัน-เวลา ที่เปิดจำหน่ายแบบปกแข็ง ทางสมาคมฯ จะทำการอัพเดตอีกครั้ง โปรดติดตามได้ทาง Facebook หรือ Website สมาคมฯ
 • ทางสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้รวมถึงเงื่อนไขต่างๆสำหรับการจัดส่งให้กับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทาง Facebook หรือ Website สมาคมฯ

ขอบคุณ ข้อมูลจาก

หนังสือ “ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”