วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

เมืองน้ำแห้ง!เวนิสวิกฤตเผชิญวิกฤตน้ำในคลองแห้งเหือดกระทบการท่องเที่ยว

  เวนิสเสื่อมมนต์ขลัง “เมืองแห่งสายน้ำ” เผชิญวิกฤตน้ำในคลองแห้งเหือดกระทบการท่องเที่ยว
เดลิเมล์ – นครเวนิส Venice หรือ เวเน็ตเซีย เมืองหลักของแคว้นเวเนโต ในอิตาลี ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก กำลังเผชิญวิกฤตน้ำในลำคลองแห้งเหือดครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนม.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการล่องเรือกอนโดลาที่ต้องจอดสนิทไม่สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากระดับน้ำนั้นลดต่ำลงกว่าปกติเกือบ 60 เซนติเมตร
รายงานระบุว่าเหตุที่น้ำในคลองแห้งขนาดนี้เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวและปรากฎการณ์ดวงจันทร์สีน้ำเงินส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์น้ำลง อีกทั้งตลอดปีใหม่ที่ผ่านมามีฝนตกน้อยโดยปริมาณน้ำฝนไม่ถึง 23 นิ้ว
ปรากฎการณ์น้ำในคลองของนครเวนิสแห้งนี้นับเป็นครั้งที่สามตลอดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีนครแห่งสายน้ำนี้ได้เผชิญปัญหาเกี่ยวกับน้ำตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง
ขณะเดียวกันประชากรของเมืองก็ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ปี 1951 ซึ่งเคยมีประชากรถึง 175,000 คนแต่ปัจจุบันลดเหลือไม่ถึง 50,000 คน อันเนื่องมาจากค่าครองชีพในเมืองที่แพงมาก อีกทังในปัจจุบันผู้อยู่อาศัยในเมืองส่วนใหญ่ไม่ใช่คนอิตาลี แต่เป็นคนต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจบริการท่องเที่ยว