วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

เมื่อ”ลินคอร์น” ปฎิเสธ “ช้างบรรณาการ” จากรัชกาลที่ ๔

 

เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อ เว็บไซต์ civilwar.org ได้เปิดเผยบทความเขียนเรื่อง “Lincoln Rejects the King of Siam’s Offer of Elephants” ซึ่งเป็นบทความเผยแพร่เนื้อหาที่ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอร์นแห่งสหรัฐอเมริกา ส่งจดหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อขอบพระทัยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานของที่ระลึกจากราชอาณาจักรสยามเป็นงาช้าง ๒ กิ่ง ดาบโบราณประดับอัญมณีและพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๔ และปฏิเสธที่จะรับช้างจากประเทศไทยในการขนส่ง เนื่องจากสหรัฐฯเริ่มใช้ระบบการคมนาคมแบบเครื่องจักรไอน้ำแล้ว

ทั้งนี้พระราชสานส์ที่รัชกาลที่ ๔ ทรงส่งไปที่อเมริกานั้น ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะส่งถึงนาย เจมส์ บูคานาน ประธานาธิบดีคนก่อนของสหรัฐ แต่หมดวาระลงและประธานาธิบดีลินคอร์นขึ้นดำรงตำแหน่งแทน

“…ข้าพเจ้ายังซาบซึ้งในไมตรีของพระองค์ที่เผื่อแผ่มาถึงรัฐบาลของเรา ด้วยการพระราชทานช้างสองเชือกเพื่อนำมาเลี้ยงบนแผ่นดินของเรา รัฐบาลย่อมไม่คัดค้านความกรุณานั้นเลย หากสิ่งนั้นจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ดี สภาวะของบ้านเมืองของเรานั้น ไม่สามารถจะแพร่พันธุ์ช้างได้ อีกทั้งในเวลานี้ เครื่องจักรไอน้ำได้ถูกใช้ในการขนส่งของอเมริกา ทั้งทางบกและทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอส่งของกำนัล เพื่อแสดงความปลื้มปิติที่รัฐบาลนี้ได้รับจากไมตรีจิตของพระองค์ ในวาระนี้ ข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญและพระเกษมสำราญ และขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีต่อปวงชนชาวสยาม และขอพระเจ้าคุ้มครองพระองค์และปวงชนของพระองค์

สหายแท้ของพระองค์ อับราฮัม ลินคอล์น วอชิงตัน ๓ กุมภาพันธ์ ๑๘๖๒…”