วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

“มหาแสนชัยไตรรงค์” ธงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อภาคเอกชนในนามโครงการ “มหาแสนชัยไตรรงค์” (ชื่อโครงการมาจากนิมิตของหลวงปู่สัมเด็ดรุ่ง มณีรัตน์) เบิกฤกษ์ฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยการจัดสร้างผืนธงไตรรงค์ผืนใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่ได้ทรงออกแบบและประกาศใช้เป็นธงชาตินับแต่วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ จนครบวาระ ๑๐๐ ปีในปีนี้