วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองต่าง ๆ

ซึ่งในช่วงวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2560 ปฏิบัติงานในพื้นที่คลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวาน เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองหลังบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ถึงถนนช่างอากาศอุทิศ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร กำลังพลและประชาชนจิตอาสารวมพลกันที่โรงเรียนวัดหลักสี่ เพื่อรับทราบภารกิจและมอบหมายหน้าที่กันไปปฏิบัติ ประกอบด้วยการเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช และกิ่งไม้ ขึ้นจากคลองเปรมประชากร ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมคลอง ได้แก่ ชุมชนประเสริฐเปรมประชา ชุมชนประกร 4 ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ และชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บวัชพืช ทำความสะอาดทาสีสะพานไม้ สะพานราวเหล็ก สะพานปูน รวมทั้งซ่อมแซมสะพานในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตลอดจนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำ ทำความสะอาด ขัดล้างและเก็บกวาดภายในวัดดอนเมือง นอกจากนี้ กำลังพลและประชาชนจิตอาสายังได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนในชุมชน ให้ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ มีหลากหลายช่วงอายุ ทั้งเด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงวัย ต่างร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ได้รับกำลังใจและความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มที่ ทำให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

และในวันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2560 ได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องจากเมื่อวาน ในพื้นที่คลองเปรมประชากร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มต้นจากหลังสถานีรถไฟดอนเมือง ถึงโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ในตอนเช้ากำลังพลและประชาชนจิตอาสารวมพลกันที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง เพื่อรับทราบภารกิจและมอบหมายหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการเก็บขยะมูลฝอย วัชพืช และกิ่งไม้ขึ้นจากคลองเปรมประชากรและคูนายกิมสาย 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณรอบคูคลองและพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมคลอง ได้แก่ ชุมชนตาลคู่ ชุมชนพรสัมฤทธิ์ ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ และชุมชุมร่วมพัฒนา ซึ่งมีต้นไม้ขึ้นสูงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ทาสีสะพานไม้ สะพานราวเหล็ก สะพานปูน รวมทั้งซ่อมแซมสะพานในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้สภาพชุมชนโดยรวมสะอาด สวยงามน่าอยู่ รวมทั้งน้ำในคูคลองไหลได้สะดวกขึ้น ไม่มีน้ำท่วมขัง สะอาดไม่เน่าเหม็น
วันนี้แม้ว่าในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาบ้าง และในช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าว แต่กำลังพลและประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมกิจกรรมทุกคนมีรอยยิ้ม มีความสุข และร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ย่อท้อ และมีใจที่มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว